Vol 1, No 2 (2015)

December

DOI: http://dx.doi.org/10.31964/mltj.v1i2

Table of Contents

Articles

magdalena magdalena
PDF
47-53
muhammad muslim, yayuk kustiningsih, endah yanuarti
PDF
54-60
Anny Thuraidah, haitami haitami, Akhmad Dairobi
PDF
61-71
wahdah norsiah
PDF
72-83
akhmad muntaha, haitami haitami, Nurul hayati
PDF
84-90
sujud sujud, ratih hardiasari, anik nuryati
PDF
91-95
leka lutpiatina
PDF
96-101